ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ


Η εταιρεία HARAXI CONSTRUCTION AND DEVELOPING LTD
διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία που την καθιστούν ικανή
να αναλάβει οποιασδήποτε έκτασης αντισεισμική ή/και ενεργειακή αναβάθμιση

και άλλες επεμβάσεις για σκοπούς ανακατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣΟι κατασκευές με σφραγίδα της εταιρείας HARAXI CONSTRUCTION
AND DEVELOPING LTD έχουν εγγυημένη λειτουργικότητα που βασίζεται
στο σύγχρονο και ποιοτικό σχεδιασμό αλλά και στην ευελιξία και
προσαρμοστικότητα κατά την κατασκευή ενώ η αυστηρή εφαρμογή μόνο
των καλύτερων κατασκευαστικών πρακτικών εξασφαλίζουν την ποιότητα
και βιωσιμότητα της κατασκευής.

KΑTAΣΚΕΥΕΣΗ εταιρεία HARAXI CONSTRUCTION AND DEVELOPING LTD
δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των κατασκευών αναλαμβάνοντας
έργα μικρού και μεγάλου μεγέθους, ιδιωτικά, εμπορικά και βιομηχανικά
ενώ διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους (μηχανήματα και προσωπικό)
για να εκτελεί με ταχύτητα διατηρώντας αδιαπραγμάτευτη ποιότητα.